LES JORNADES

S’han realitzat 4 trobades  territorials per a compartir entre els actors clau, recursos, programes i projectes. Establir aliances i col.laboracions. La darrera trobada es va realitzar a la ciutat de Barcelona  coincidint amb la celebració del dia Mundial de l’Aigua.